Glerárskóli

Sími: 461 2666
Skrifstofan er opin virka daga á starfstíma skólans
frá 07:45 til 15:00
Í fríum nemenda er skrifstofan opin virka daga 10:00-12:00

Skóladagatal

Facebook síða Glerárskóla

Skólareglur

Skólareglur Glerárskóla eru settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í grunnskólum. Skólareglur eru endurskoðaðar reglulega.

Umsjónarkennarar skulu kynna nemendum sínum og forráðamönnum skólareglurnar og viðurlög við þeim.

Í lögunum segir: “Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu því er skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisvenjum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt, ber kennara hans að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og forráðamenn hans.“

Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a.: ,,Hver grunnskóli skal setja sér skólareglur sem skylt er að fara eftir. Skólastjóri, kennarar og aðrir starfsmenn, nemendur og forráðamenn þeirra skulu í sameiningu kosta kapps um að starfsandi og skólabragur í skólanum sé sem bestur og eiga skólareglur að stuðla að því. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í skólasamfélaginu.“

Skólareglur:

 • Almenn umgengni: –  Við temjum okkur góða hegðun

  –  Við förum eftir fyrirmælum

  –  Við göngum vel um skólann og skólalóðina

  –  Við göngum frá eftir okkur

  –  Upplýsingaöflun, mynd og hljóðupptökur fara eingöngu fram með leyfi starfsfólks

  –  Myndbirtingar eru aðeins leyfðar með samþykki/undirskrift foreldra

  Samskipti: 

  –  Við erum góðar fyrirmyndir

  –  Við komum fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur

  –  Við sýnum virðingu, kurteisi og tillitssemi – og tilkynnum einelti

  –  Við notum inniröddina alls staðar í skólanum

  –  Við berum virðingu fyrir þeim sem stunda nám sitt vel

  Hollusta og heilbrigði:

  –  Við komum vel hvíld í skólann

  –  Við komum með hollt og gott nesti í skólann

  –  Við förum heim með eigin umbúðir

  –  Við drögum úr matarsóun með því að skammta okkur hóflega

  –  Við erum umhverfisvæn og flokkum samviskusamlega

  Ábyrgð: 

  –  Við berum ábyrgð á eigin framkomu og hegðun

  –  Við berum ábyrgð á persónulegum verðmætum sem við komum með í skólann

  –  Við förum vel með eigur skólans og annarra

  –  Við fáum leyfi ef við þurfum að yfirgefa skólalóðina

  Réttindi og skyldur: 

  –  Við fylgjum skólareglum

  –  Við hlýtum fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu sem skólann varðar

  –  Við bætum tjón sem við höfum valdið á eigum skólans

  –  Við neytum ekki vímuefna

  Námið: 

  –  Við berum ábyrgð á eigin námi

  –  Við mætum stundvíslega í kennslustundir

  –  Við sinnum náminu með jákvæðum huga og nýtum tímann vel til náms

  –  Við virðum vinnufrið í kennslustundum

  –  Við sinnum heimanámi, skilum tímanlega – virðum skilafrest

  Reglur um notkun snjallsíma:

  – Við geymum símana  okkar alltaf í skólatöskunni eða í símageymslum á skólatíma nema

  kennari leyfi notkun þeirra við námið

  – Við notum símana aðeins í Skýjaborgum, ekki á göngum

Reglur Glerárskóla um mætingar

Reglur Glerárskóla um farartæki á hjólum