Glerárskóli

Sími: 461 2666
Skrifstofan er opin virka daga á starfstíma skólans
frá 07:45 til 15:00, frá mánudegi til fimmtudags en frá 07:45 til 14:00 á föstudögum.
Í fríum nemenda er skrifstofan opin virka daga frá 10:00 til 12:00.

Skóladagatal

Facebook síða Glerárskóla

Skólareglur

Skólareglur Glerárskóla eru settar í samræmi við lög og reglugerð um aga í grunnskólum. Skólareglur eru endurskoðaðar reglulega.

Umsjónarkennarar skulu kynna nemendum sínum og forráðamönnum skólareglurnar og viðurlög við þeim.

Í lögunum segir: „Nemendum ber að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu því er skólann varðar, fara eftir skólareglum og fylgja almennum umgengnisvenjum í samskiptum við starfsfólk og skólasystkin. Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt, ber kennara hans að leita orsaka þess og reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og forráðamenn hans.“

Í reglugerð um skólareglur í grunnskólum segir m.a.: ,,Hver grunnskóli skal setja sér skólareglur sem skylt er að fara eftir. Skólastjóri, kennarar og aðrir starfsmenn, nemendur og forráðamenn þeirra skulu í sameiningu kosta kapps um að starfsandi og skólabragur í skólanum sé sem bestur og eiga skólareglur að stuðla að því. Forsendur góðs starfsanda eru vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð allra í skólasamfélaginu.“

Skólareglur:

Til  öllum geti liðið vel í skólanum þurfum við  fylgja skólareglum Glerárskóla 

Almenn umgengni: 

– Við temjum okkur góða hegðun

–  Við förum eftir fyrirmælum

–  Við göngum vel um skólann og skólalóðina

–  Við göngum frá eftir okkur

–  Upplýsingaöflun, mynd og hljóðupptökur fara eingöngu fram með leyfi starfsfólks

–  Myndbirtingar eru aðeins leyfðar með samþykki/undirskrift foreldra

Námið: 

–  Við berum ábyrgð á eigin námi

–  Við mætum stundvíslega í kennslustundir

–  Við sinnum náminu með jákvæðum huga og nýtum tímann vel til náms

–  Við virðum vinnufrið í kennslustundum

–  Við sinnum heimanámi, skilum tímanlega – virðum skilafrest

Samskipti:

–  Við erum góðar fyrirmyndir

–  Við komum fram við aðra eins og við viljum að aðrir komi fram við okkur

–  Við sýnum virðingu, kurteisi og tillitssemi – og tilkynnum einelti

–  Við notum inniröddina alls staðar í skólanum

–  Við berum virðingu fyrir þeim sem stunda nám sitt vel

Hollusta og heilbrigði: 

–  Við komum vel hvíld í skólann

–  Við komum með hollt og gott nesti í skólann og sleppum sælgæti, orkudrykkjum, tyggjói og öðru slíku.

–  Við förum heim með eigin umbúðir

–  Við drögum úr matarsóun með því að skammta okkur hóflega

–  Við erum umhverfisvæn og flokkum samviskusamlega

Ábyrgð: 

–  Við berum ábyrgð á eigin framkomu og hegðun

–  Við berum ábyrgð á persónulegum verðmætum sem við komum með í skólann

–  Við förum vel með eigur skólans og annarra

–  Við fáum leyfi ef við þurfum að yfirgefa skólalóðina

Réttindi og skyldur:

–  Við fylgjum skólareglum

–  Við hlýtum fyrirmælum kennara og starfsfólks í öllu sem skólann varða

–  Við bætum tjón sem við höfum valdið á eigum skólans

–  Við neytum ekki vímuefna

Reglur um notkun snjallsíma:

– Við geymum símana  okkar alltaf í skólatöskunni eða í símageymslum á skólatíma nema kennari leyfi notkun þeirra við námið

– Við notum símana aðeins í Skýjaborgum, hvergi annars staðar

– Ef ekki er farið eftir þessum reglum afhendir nemandi starfsmanni skólans símann. Nemandinn getur sótt hann á skrifstofu skólans að loknum skóladegi. Atvikið skal skrá í Mentor og senda tilkynningu á forráðamenn. Ef nemandi neitar að afhenda símann er honum vísað til stjórnanda sem hefur samband við forráðamann og óskar eftir því að viðkomandi komi í skólann og sæki símann.

– Sömu reglur gilda um símaúr

Reglur Glerárskóla um mætingar

Reglur Glerárskóla um mætingar í íþróttir og sund

Leyfi og forföll

Leyfi vegna íþróttaferða og tómstundaiðkunar

Reglur Glerárskóla um farartæki á hjólum

Umgengni í matsal

Verklagsreglur vegna fjölþætts vanda nemenda

Verklag vegna ofbeldisfullrar hegðunar barns